مرغداری , استخر پرورش ماهی ,زمینکد ملک :1006
اطلاعات عمومی :شمالی جنوبی,مساحت زمین بنا: 130000 مترمربع,تفکیک شده
امکانات عمومی :
تجهيزات عمومی :
توضیحات عمومی :
آدرس :گیلان-صومعه سرا-کسما

اطلاعات ملک :شرایط مسکونی: در اجاره,مساحت: 20000 متر مربع,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :تلفن,برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):13,500,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):13,500,000,000ریال

اطلاعات ملک :شرایط مسکونی: در اجاره,مساحت: 85000 متر مربع,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):17,000,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):200,000ریال

اطلاعات ملک :شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 25000 متر مربع
امکانات ملک :
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,000,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):120,000ریال