مجتمع تجاری در مرکز خرید گلسارکد ملک :1007
اطلاعات عمومی :3 طبقه,62 واحدی,شرقی غربی,مساحت زمین بنا: 650 مترمربع,طول بر: 20 متر,تراکم: 100 درصد,زیربنا: 650 مترمربع,تفکیک شده,سن بنا: 8 سال
امکانات عمومی :نما: سنگ-کامپوزیت
تجهيزات عمومی :
توضیحات عمومی :
آدرس :گیلان-رشت-گلسار مجتمع تجاری گلسار

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 44,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 15.90 متر مربع,کفپوش: سنگ گرانیت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 48,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 18.90 متر مربع,کفپوش: سنگ گرانیت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 50,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 15.45 متر مربع,کفپوش: سنگ گرانیت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :برق
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 55,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 15.45 متر مربع,کفپوش: سنگ گرانیت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :برق
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 62,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 20.86 متر مربع,کفپوش: سنگ گرانیت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :برق
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :