شهرک امام علیکد ملک :117
اطلاعات عمومی :4 طبقه,4 واحدی,شمالی جنوبی,تفکیک شده
امکانات عمومی :نما: سنگ
تجهيزات عمومی :آسانسور
توضیحات عمومی :
آدرس :گیلان-رشت-دیلمان

اطلاعات ملک :طبقه: 1,واحد: 1,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 120 متر مربع,تعداد اتاق: 2,کابینت: MDF,آیفون: دارد,کفپوش: دارد,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,گاز,برق,آب,پارکینگ,انباری,تراس
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,840,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):32,000,000ریال
مساحت :120 متر مربع

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 2,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 120 متر مربع,تعداد اتاق: 2,کابینت: دارد,آیفون: دارد,کفپوش: دارد,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,گاز,تلفن,برق,آب,پارکینگ,انباری
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,840,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):32,000,000ریال
مساحت :120 متر مربع

اطلاعات ملک :طبقه: 3,واحد: 3,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 120 متر مربع,تعداد اتاق: 2,کابینت: دارد,آیفون: دارد,کفپوش: دارد,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,گاز,تلفن,برق,آب,پارکینگ,انباری
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,840,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):32,000,000ریال
مساحت :120 متر مربع

اطلاعات ملک :طبقه: 4,واحد: 4,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 120 متر مربع,تعداد اتاق: 2,کابینت: دارد,آیفون: دارد,کفپوش: دارد,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,گاز,تلفن,برق,آب,پارکینگ,انباری
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,840,000,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):32,000,000ریال
مساحت :120 متر مربع