ساختمان پزشکان اکباتان


ساختمان پزشکان


کد ملک :1003
اطلاعات عمومی :7 طبقه,26 واحدی,شرقی غربی,مساحت زمین بنا: 450 مترمربع,طول بر: 12 متر,زیربنا: 246 مترمربع,تفکیک شده,سن بنا: 4 سال
امکانات عمومی :نما: سنگ
تجهيزات عمومی :زیر زمین,آسانسور
توضیحات عمومی :
آدرس :گیلان-رشت-گلسار ساختمان پزشکان اکباتان

اطلاعات ملک :طبقه: همکف,واحد: 4,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 55.65 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب,انباری
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,060,750,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 9,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 71.79 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,948,450,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 10,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 64.45 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب,پارکینگ
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,544,750,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 2,واحد: 12,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 77.84 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):4,281,200,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 3,واحد: 13,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 71.79 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,948,450,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 4,واحد: 17,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 71.79 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب,پارکینگ
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,948,450,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 4,واحد: 20,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 77.84 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):4,281,200,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال

اطلاعات ملک :طبقه: 6,واحد: 25,شرایط مسکونی: تخلیه,مساحت: 71.79 متر مربع,کفپوش: پارکت,گرمایش: دارد,سرمایش: دارد
امکانات ملک :سرویس بهداشتی ایرانی,سرویس بهداشتی فرنگی,تلفن,برق,آب
وضعيت سند :
امکانات اولیه :
تجهيزات :
قیمت :قیمت فروش (کل):3,948,450,000ریال,قیمت فروش (هر متر مربع):55,000,000ریال